Informatie m.b.t. Corona

:
Belangrijk om te weten i.v.m. Corona: Tandheelkundige behandelingen blijven ook na de aangescherpte Corona maatregelen gewoon mogelijk! Sense of Smile is dan ook geopend voor alle behandelingen. Lees hieronder de richtlijnen waar wij ons aan houden.

Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit houdt in dat er met de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en aanvullende hygiënemaatregelen gewerkt wordt. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Als u op één van de onderstaande vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij om uw afspraak kosteloos te annuleren.

  • heeft u Corona?
  • heeft u op dit moment huisgenoten/gezinsleden met Corona?
  • bent u genezen van Corona korter dan twee weken geleden?
  • heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten,keelpijn, benauwdheid of koorts (meer dan 38 graden)?
  • heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • bent u in thuisisolatie?
  • woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Bel je afspraak af en neem weer contact op als je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.